9 Ιουνίου 2016

Το υπερηχογράφημα ισχίων νεογνών και βρεφών

Καλύτερα ένα υπερηχογράφημα ισχίων τώρα στη νεογνική ηλικία παρά ένα παιδί με χωλότητα σε μεγαλύτερη ηλικία!