Υπερηχογραφική Κυστεογραφία (VUS)

grafeio

Από τη δεκαετία του 1990 αναπτύχθηκε η Υπερηχογραφική Κυστεογραφία (VUS) ως μία διαγνωστική μέθοδος πλην των άλλων κλασσικών μεθόδων (ανιούσα και ραδιοισοτοπική κυστεογραφία) για την ανίχνευση πιθανής κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης (ΚΟΥΠ) χωρίς ακτινοβολία, με τη χρήση υπερήχων και σκιαγραφικής ουσίας υπερήχων.

Η μέθοδος τεχνικά δεν διαφέρει από την κλασσική ανιούσα κυστεογραφία (καθετηριασμός της κύστης), πλεονεκτεί όμως στο γεγονός ότι δεν έχει ακτινοβολία-πολύ σημαντικό για τον παιδιατρικό πληθυσμό!

H Ευρωπαϊκή Εταιρία Παιδοακτινολογίας (ESPR) την θεωρεί αξιόπιστη μέθοδος εξέτασης και την έχει εντάξει εδώ και 10 χρόνια ως αξιόπιστη μέθοδο εξέτασης  σε πιθανή ΚΟΥΠ, ρήξη ουροδόχου κύστης, ανωμαλίες ουρογεννητικού συστήματος). Εκτός από τις Ευρωπαϊκές χώρες η μέθοδος εφαρμόζεται και στην Αμερική με σημαντική μέχρι σήμερα βιβλιογραφία.

Με βάση τη βιβλιογραφία η Υπερηχογραφική Κυστεογραφία (VUS) φαίνεται να εμφανίζει ειδικότητα και ευαισθησία της τάξεως του 90%. Μάλιστα η υπερηχογραφική κυστεογραφία φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητη στην ανίχνευση ΚΟΥΠ καθώς επιτρέπει, χωρίς τη χρήση ακτινοβολίας, να παρακολουθήσουμε το παιδί για 2 ή και 3 κύκλους, διαδικασία που συχνά δεν κάνουμε στην κλασσική μέθοδο λόγω της ακτινοβολίας (Darge PED RAD 2010) και η οποία ανιχνεύει πιο αξιόπιστα πιθανή ΚΟΥΠ (είναι γνωστό ότι συχνά στον πρώτο κύκλο μπορεί να μην δούμε ΚΟΥΠ).

Η απάντηση είναι σαφώς Ναι. Έλαβε επίσημη έγκριση από τον Ιούλιο 2017 στην Ευρώπη και στην Αμερική (ΕU approval, FDA) για χρήση στα παιδιά.

Σε σχετικά πρόσφατη  δημοσιευμένη προοπτική μελέτη 1010 παιδιών στα οποία έγινε συστηματική παρακολούθηση για τυχόν ανεπιθύμητες αντιδράσεις μετά από την Υπερηχογραφική Κυστεογραφία (VUS) με σκιαγραφικό υπερήχων (Sonovue), δεν αναφέρθηκαν αξιόλογες αλλεργικές ή άλλες αντιδράσεις πλην ήπιων αντιδράσεων για τις οποίες δεν χρειάστηκε νοσηλεία (κυρίως δυσουρία τις πρώτες ώρες λόγω του καθετηριασμού, συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια και στην κλασσική κυστεογραφία) και αφορούσαν ποσοστό<4%. Επίσης, μία πρόσφατη έρευνα υπό μορφή ερωτηματολογίου σε Παιδοακτινολόγους από πολλές χώρες της Ευρώπης, στις οποίες εφαρμόζεται ήδη η μέθοδος, έδειξε ότι σε περίπου 5000 παιδιά στα οποία έγινε υπερηχογραφική κυστεογραφία δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες αντιδράσεις από το σκιαγραφικό.

Ναι με ίδιο βαθμό αξιοπιστίας με την κλασσική μέθοδο.

Έχουν την ίδια βαθμονόμηση με την κλασσική κυστεογραφία άρα γίνονται αντιληπτοί από όλες τις ειδικότητες (παιδοακτινολόγους, παιδονεφρολόγους, παιδιάτρους).

Όχι είναι η ίδια με την κλασσική ανιούσα κυστεογραφία και όσον αφορά τη χημειοπροφύλαξη.

Καθόλου ακτινοβολία, κυκλική μέθοδος που αυξάνει την ευαισθησία της μεθόδου έναντι της κλασσικής-συχνά η ΚΟΥΠ φαίνεται στο 2ο κύκλο, ίδιος χρόνος εξέτασης ή και μικρότερος (20-30 min μαζί με τον καθετηριασμό).

Λίγο μικρότερη πιθανόν ευαισθησία στην ανίχνευση 1ου βαθμού ΚΟΥΠ, γεγονός μικρής κλινικής σημασίας αφού δεν αλλάζει τη θεραπευτική προσέγγιση. Έτσι το συγκεκριμένο μειονέκτημα πρακτικά δεν μειώνει την αξιοπιστία της μεθόδου στην ανίχνευση ΚΟΥΠ με αποτέλεσμα να φαίνεται βιβλιογραφικά ότι στο άμεσο μέλλον θα αποτελεί την εξέταση εκλογής.

  1. Απαραίτητο λογισμικό μηχανήματος υπερήχων το οποίο να υποστηρίζει τη χρήση του σκιαγραφικού υπερήχων.
  2. Εκπαίδευση του εξεταστή. Στο Iατρείο Yπερήχων η εξέταση πραγματοποιείται ήδη εδώ και 3 χρόνια μετά από εξειδικευμένη εκπαίδευση σε διεθνές αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού από καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας η οποία διενεργεί ήδη τη μέθοδο από το 1995 με την οποία υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας, εάν χρειαστεί, για την αξιόπιστη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εξέτασης.
  3. Έμπειρη νοσηλεύτρια για τη διενέργεια του καθετηριασμού ώστε να μην υπάρξουν τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την εξέταση.

Στο Iατρείο Υπερήχων τηρούνται στο ακέραιο και οι τρείς ανωτέρω απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η Yπερηχογραφική Kυστεογραφία (VUS) να διενεργηθεί με απόλυτη ασφάλεια για το βρέφος, παιδί και το αποτέλεσμα να έχει το μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας.