Ο Yπερηχοτομογράφος μας

LOGIQ E9 Ultrasound

Ο Yπερηχοτομογράφος μας

mhxanima-ico

LOGIQ™ E9

Το Ιατρείο Υπερήχων Παιδιών και Ενηλίκων είναι στην ευχάριστη να διαθέτει το καλύτερο μηχάνημα υπερήχων της εταιρείας General Electric (USA)LOGIQ E9 XDclear2 με την πιο σύγχρονη τεχνολογία(R6).

Για την αρτιότερη και πληρέστερη απεικόνιση το μηχάνημα διαθέτει 6 ηχωβολείς ώστε να είναι εφικτή η εξέταση σε παιδιά(από τη νεογνική ηλικία) και σε ενήλικες.

Χρησιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνικές, μερικές εξ αυτών πρωτοπόρες, θέτοντας τον πήχη της απεικόνισης στο υψηλότερο σκαλί.

Ειδικότερα ο νέος υπερσύγχρονος υπερηχοτομογράφος LOGIQ E9 XDclear2 R6 διαθέτει:

 • Gel Warmer(σύστημα θέρμανσης του ζελέ)
 • Advanced XDclear Probe Support
 • Intensity(τεχνική εκτίμησης της λιπώδους διηθήσεως στο ήπαρ)
 • B-Flow(λογισμικό που αναγνωρίζει την πραγματική αγγείωση σε μια βλάβη ή σε ένα όργανο)
 • LOGIQview(λογισμικό για εξέταση βλαβών που ξεπερνούν το μήκος του ηχωβολέα)
 • Compare Assistant (τεχνική σύγκρισης εξετάσεων)
 • ΑUTO IMT measurement (αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης ενδοθηλίου αρτηριών)
 • Strain Elastography
 • Shear Wave Elastography
 • Contrast Imaging (ειδικό λογισμικό για τη χρήση σκιαγραφικών υπερήχων 2ης γενιάς)
 • ECG (ηλεκτροκαρδιογράφημα)